Retten til å samles offentlig

Menneskerettighet 20

Retten til å samles offentlig

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED