En fri og rettferdig verden

Menneskerettighet 28

En fri og rettferdig verden

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne Erklæring.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED