Ingen kan ta menneskerettighetene dine fra deg.

Menneskerettighet 30

Ingen kan ta menneskerettighetene dine fra deg.

Intet i denne Erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED