Du har rettigheter uansett hvor du er

Menneskerettighet 6

Du har rettigheter uansett hvor du er

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.