Retten til fritid

Menneskerettighet 24

Retten til fritid

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED