Ingen tortur

Menneskerettighet 5

Ingen tortur

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED