Retten til en nasjonalitet

Menneskerettighet 15

Retten til en nasjonalitet

1. Enhver har rett til et statsborgerskap.2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED