Vi er alle like for loven

Menneskerettighet 7

Vi er alle like for loven

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne Erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED