Retten til et privatliv

Menneskerettighet 12

Retten til et privatliv

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED