Bli aktiv i kampen
for menneskerettighetene

1. Anmodning til din regjering

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er den grunnleggende og internasjonale enigheten om hvad menneskerettigheter er, og skal derfor være kjent og anvendt i hele verden. 

Gjør dine stemme hørt. Gjør undervisning i menneskerettigheter på skoler og universiteter til en del av leseplanen. Du kan sikre menneskerettigheter lært og forlangt av alle, ved å underskrive denne anmodningen.

2. Oppret eller del en link til oss

Skap eller del en link til oss (www.humanrights.com) fra din nettside eller nettsiden til din organisasjon eller utdannelsesinstitusjon.

3. Start en gruppe

Ønsker du å ta en aktiv rolle i å iverksette aktiviteter og videresendelse av menneskerettighetssaken i ditt lokalområde eller ditt faglige område? Den mest effektive ting du kan gjøre er å starte en gruppe!

4. Fyr av anmodnings fremstøt

Fra din egen lokalavdeling kan du umiddelbart sette i gang med underskriftsinnsamlinger og sende brev til medlemmer av lovgivende forsamlinger som ber dem om å vedta menneskerettighetslover (og på den måten forhindre at det vedtas lover som skader menneskerettighetene).

 

5. Få kopier av Historien om menneskerettigheter Film og Menneskerettighets offentlige meddelser

Begynn å vise disse filmene til dine venner og kolleger. Spesielle utgaver av heftene er tilgjengelige for ungdom.

LAST NED »
LAST NED