Gjør menneskerettigheter til en realitet undervisningspakke

Utdanning er grunnlaget og katalysatoren for å endre situasjonen for menneskerettighetene i verden, men pedagoger trenger effektive materialer og verktøy de kan bruke til å enkelt integrere menneskerettighetene i pensumene sine. Enige i dette, har United for Human Rights svaret: Gjør menneskerettighetere til en realitet utdanningspakke. Gratis for pedagoger, gir den lærere og undervisere over alt en ressurs til å hjelpe med å bringe begrepene i menneskerettighetene til live og gjøre dem virkelige i hjertet og sinnet og i gjerninger hos dem som studerer emnet.

HVA ER DINE MENNESKERETTIGHETER?

La oss begynne med noen grunnleggende definisjoner:
menneske (substantiv): Et medlem av arten homo sapiens; en mann, en kvinne eller et barn; en person.
rettigheter (substantiv): Ting du har rett til eller som er tillatt; garanterte friheter. menneskerettigheter (substantiv): Det er kort sagt de rettighetene man har fordi man er et menneske. Hvis du spurte folk på gaten: «Hva er menneskerettigheter?» Ville du få mange forskjellige svar...

MENNESKERETTIGHETSORGANISASJONER

Mange organisasjoner rundt om i verden vier sitt arbeid til å beskytte menneskerettigheter og gjøre slutt på overtredelser av menneskerettighetene. Store menneskerettighetsorganisasjoner driver omfattende hjemmesider som dokumenterer overtredelsene og oppfordrer til at man gjør noe med slike situasjoner, både på statlig og grasrotnivå. Støtte fra allmennheten og fordømmelse av misbruk er viktig for deres suksess, fordi menneskerettighetsorganisasjoner er mest effektive når oppfordringen deres om forbedringer har en sterk støtte fra allmennheten.

United for Human Rights Nyhetsbrev

Human Rights Newsletter #12

ALABAMAS JUNIOR ROTC OG YOUTH FOR HUMAN RIGHTS SKAPER ANSVARLIGE BORGERE

Med menneskerettighetsopplæring vokser Alabamas JROTC-kadetter opp som gode borgere, og trosser oppfatningen av deres aldersgruppe som en frakoblet «meg»-generasjon.

LAST NED »
LAST NED