Bevegelsesfrihet

Menneskerettighet 13

Bevegelsesfrihet

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED