Menneskerettighetene dine er beskyttet av loven

Menneskerettighet 8

Menneskerettighetene dine er beskyttet av loven

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED