Retten til liv

Menneskerettighet 3

Retten til liv

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED