Ytringsfrihet

Menneskerettighet 19

Ytringsfrihet

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED