Retten til rettssak

Menneskerettighet 10

Retten til rettssak

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED