Eiendomsrett

Menneskerettighet 17

Eiendomsrett

1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.

2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED