Ingen urettferdig fengsling

Menneskerettighet 9

Ingen urettferdig fengsling

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED