NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

RADIO HJELPER INDISK UNGDOM TIL Å SKAPE FORANDRINGER I SAMFUNNET

Elever samarbeider for å lage online radioinnhold om menneskerettigheter og utvikle kommunikasjons- og lederskapsferdighetene som trengs for å bli talsmenn utenfor klasserommet.

Indisk ungdom lærer om menneskerettigheter gjennom nyskapende online radioprogrammer, ikke som lyttere men som produsenter som skaper innhold og lar sine stemmer bli hørt i verden.

Radioen er det mest tilgjengelige mediet i verden, selv blant vanskeligstilte grupper. Siden to av fem personer i de minst utviklede landene er analfabeter, gir radioen en effektiv plattform for menneskerettighetsundervisning til dem som trenger det mest. Og hvis dagens trend fortsetter, kommer ungdommene til å bli lærerne.

UNESCO, på Verdens radiodag i 2015, foreslo «radio – av ungdom for ungdom». «Radio er et medium for fremtiden. Det har en plikt til å inkludere unge mennesker, ikke bare som lyttere, men som aktive produsenter og skapere av innhold.»

Innovative lærere og ikke-statlige organisasjoner tok notis av denne uttalelsen og flippet over mikrofonen og gav unge mennesker muligheten til å skrive og produsere sine egne radioprogrammer.

Aruna Gali, en menneskevenn og digital forlegger i India, utviklet «Skoleradio», en radiostasjon av ungdom og for ungdom.

«Det gir muligheten til å demonstrere ens ferdigheter, kunnskap og kreativitet i verden», sier Gali. Hun fant at denne hjelpen til unge dannet et naturlig partnerskap med menneskerettighetsundervisning og hun bruker sin plattform til å bringe de 30 artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene til skoler og universiteter i hele delstaten Andhra Pradesh.

«Barn er i stand til å forstå sine rettigheter og sitt ansvar og skape en bedre verden.»

Studenter utvikler sitt eget innhold. Hun gir dem Hva er menneskerettigheter?-hefter og de lager talkshow og programmer om menneskerettigheter. De takler virkelige problemer i undervisning, omgivelsene, barns rettigheter og likestilling, og foreslår brukbare løsninger.

«Mens de unge holder på med radioproduksjonen, blir de bevisste om sosiale problemer og blir ansvarlige borgere», sier Gali. Programmet kjører allerede på 20 skoler og universiteter i åtte byer i Andhra Pradesh. «Dette er bare begynnelsen», lover hun. «Barn er i stand til å forstå sine rettigheter og sitt ansvar og skape en bedre verden.»FAKTA

RADIOENS FRIHET

Her er hvor langt radioens kraft kan nå for bevissthet og undervisning om menneskerettigheter.

51 000

RADIOSTASJONER

i drift over hele verden.

OVER 1/2

AV VERDEN

lytter til radio hver dag.

75 %

AV HUSSTANDER

i utviklingsland har tilgang til radio.

1/5

AV UNGE VOKSNE

hører på radionyheter og de er 25 % mer tilbøyelige til å høre på radio enn på radio online.

2850 %

ØKNING

i online radio-inntekter på 10 år.GI ET BIDRAG

Bli med i den internasjonale menneske­rettighets­bevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden for å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED