NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

KERRI KASEM KJEMPER FOR FAMILIERS RETTIGHETER

Kerri Kasem (til høyre) med faren Casey Kasem, tidligere programvert for American Top 40 og stemmen til Scooby-Doo.

Programvert Kerri Kasem, datteren til Casey Kasem, deler sin personlige historie og kamp for å få menneskerettighetene garantert.

Folk tror at menneskerettighetene blir krenket i Timor, Rwanda og Iran. Men menneskerettigheter blir også krenket hver eneste dag her i USA», sier Kerri Kasem, ambassadør for United for Human Rights (UHR).

Kerri, hvis far Casey Kasem var programvert for American Top 40 og stemmen til Scooby-Doo, opplevde dette direkte. Hun mistet all kontakt med Casey da han utviklet demens og hans kone ble hans verge i 2013. Telefonen og datamaskinen hans ble tatt vekk, staben hans ble oppsagt, og ingen familie eller venner fikk lov til å besøke ham.

Kerri var håpløs, hjelpeløs, frustrert og sint og fant snart ut at hun ikke hadde noen steder å gå – verken politiet eller eldreomsorgen kunne hjelpe henne.

«Jeg innså at det ikke fantes noen rettigheter til voksne barn for å kunne besøke sine syke foreldre», sier Kerri. «Og personalet som holdt dem isolert måtte ikke engang fortelle voksne barn om deres syke mor eller far hadde dødd eller hvor de ble begravd. Min fars rett til familie, rett til å leve i frihet og sikkerhet, og retten til å være fri for tortur var alle nektet ham. Til og med da han var død krenket min stemor fars rettigheter – hans rett til statsborgerskap – ved å begrave ham i et land han aldri hadde vært, hvor han ikke hadde noen familie, når han var født og oppvokst i USA og ønsket å bli begravd her.»

Da Kerri snakket ut om sin opplevelse, begynte hun å motta hundrevis av brev fra enkeltpersoner i lignende situasjoner – traumatiserte, sinte og uten muligheten til å noensinne se sine kjære igjen.

«Jeg visste at jeg måtte gjøre noe», sa hun. «Så jeg begynte ved å danne Kasem Cares-stiftelsen og begynte å reise over hele landet og opplyse andre om deres grunnleggende menneskerettigheter og kjempe for å gjøre de rettighetene til virkelighet gjennom lovgivning.»

Kerri fikk Kasem Cares’ lovforslag om besøksrettighet vedtatt som lov i California. Loven tillater voksne barn å be en dommer om rettigheten til å besøke en sykelig forelder eller nærstående, og påbyr at en forelders verge forteller barna når foreldrene er på sykehuset, om de døde og hvor de er begravd. (Loven påtvinger ikke besøk hvis den sykelige forelderen ikke ønsker det.) Loven har nå trådt i kraft i 11 delstater, og aspekter av den har blitt innarbeidet i lignende lovforslag i ytterligere 9 delstater. Det betyr at 20 delstater vedtar lovforslag mot å forhindre mishandling av eldre, og flere er underveis.

«Folk tror at menneskerettighetene blir krenket i Timor, Rwanda og Iran. Men menneskerettigheter blir også krenket hver eneste dag her i USA.»

Kerri husket at kort tid etter at lovforslaget ble vedtatt, kom en kvinne gråtende og knugende på et brev til Kerri og takket henne for hennes arbeid. Kvinnen fortalte henne: «Jeg fikk besøke faren min og være sammen med ham før han døde på grunn av lovforslaget ditt.»

«I bunn og grunn er mishandling av eldre et menneskerettighetsspørsmål», sier Kerri. «Folk tar sine menneskerettigheter for gitt inntil de blir tatt vekk, men du er nødt til å kjenne dem nå.»

I dag bruker Kerri UHRs audiovisuelle materialer til å opplære anklagere, etterforskere, politimyndigheter og ledere for eldreomsorgen i fundamentale rettigheter som står på spill ved mishandling av eldre.

«Hvis du kjenner menneskerettighetene dine kan du forandre byen din, tilstanden din, landet ditt og du kan forandre verden», sier Kerri. «Vit hva de er og krev at folk respekterer dem og opprettholder dem. Det er hva min erfaring lærte meg.»Vi trenger din hjelp

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden for å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED