NYHETER

TOPPMØTET FOR UNGE FOR MENNESKE-RETTIGHETER LATIN-AMERIKA HOLDT I REPRESENTANTENES HUS I  NUEVO LEÓN

Myndighetspersoner sluttet seg til Unge for menneskerettigheter-delegater fra hele Latin-Amerika på toppmøtet i Representantenes hus i den meksikanske delstaten Nuevo León.

 

Unge forkjempere, myndighetspersoner og eksperter kom sammen for å fremme undervisning i menneskerettigheter for å skape en verden av toleranse og fred.

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har 23 ulike avdelinger i seks latinamerikanske land. De har ett felles mål – å gjøre menneskerettigheter til en realitet.

For enten det gjelder urettferdighet eller utenrettslige henrettelser i Colombia, fengsling av uskyldige i Peru eller korrupsjon innen myndighetene i Panama, fastholder Unge for menneskerettigheter at undervisning i menneskerettigheter er den langsiktige løsningen.

For å tilkjennegi dette og forenes til å skape forandring holdt stiftelsen sitt andre årlige regionale toppmøte for Unge for menneskerettigheter i mars 2016, i Monterrey i Mexico, hovedstaden i Nuevo León. 17 unge delegater fra hele Mexico, Guatemala, Costa Rica, Ecuador og Venezuela kom sammen for det tredagers eventet for samarbeid og opplæring.

Juán Carlos Cantú, grunnlegger og president for Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) Nuevo León, den første UFMRI-avdelingen i landet utenfor Mexico City, ledet toppmøtet. Innen 48 timer etter at han hørte om programmet fra ordføreren i San Miguel de Allende i 2012, hadde Cantú holdt seminarer om menneskerettigheter til mer enn 190 mennesker.

Det regionale toppmøtet som ble holdt i Representantenes hus i Nuevo León, var co-sponset av delstatsrepresentant Patricia Salazar, som i sin tale erklærte at forebygging mot kriminalitet begynner med undervisning i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Blant andre tjenestemenn som deltok i toppmøtet var Catalina Rivera, president for Nuevo Leóns menneskerettighetskommisjon, Arturo Ramirez, direktøren for ungdom i Monterrey og Alejandro González, juridisk direktør for Mexicos kongressenter for jusstudier.

Toppmøtet var del av den årlige Unge for menneskerettigheter internasjonalt-turnéen, ledet av UFMRI-president dr. Mary Shuttleworth, gjennom Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Hver ungdomsdelegat ved toppmøtet presenterte en årlig rapport om sine regionale prestasjoner – alt fra å holde foredrag for studenter, dommere, politi og militære til å holde seminarer for opplæring av lærere, underskriftskampanjer og utdeling av hefter. Presentasjonene ble etterfulgt av workshoper til å bygge opp ferdigheter og ekspandere bestrebelser i det kommende året. «Det ble skapt et nytt nivå av bevissthet», sa Cantú. «Vi har en lang vei å gå, og vi kan være en del av å skape en bedre verden gjennom respekt, kunnskap og disseminering av menneskerettigheter.»GÅR TIL HANDLING
Bringer menneskerettigheter til folkemengdene

Gjennom eventer og seminarer har Forent for menneskerettigheter nådd mer enn 400 000 mennesker i 2015 og skapt nye forkjempere for toleranse og fred.

Forent for menneskerettigheter og dens unge arm, Unge for menneskerettigheter internasjonalt, når ut til enkeltpersoner av enhver rase, kultur og religion med deres styrkende undervisningsverktøy som er gratis tilgjengelig.

Bare i året som gikk ble mer enn 370 000 Hva er menneskerettigheter?- og Menneskerettighetenes historie-hefter delt ut over hele verden.

Forent for menneskerettigheter har skaffet gratis undervisningsmaterialer til enkeltpersoner fra 230 land og territorier rundt om i verden.VI TRENGER DIN HJELP

Hjelp til med å gjøre menneskerettighetene til en realitet. Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i Forent for menneskerettigheter. Hjelp enkeltpersoner, lærere og pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden med å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt av FNs medlemsland i 1948. Mer enn 60 år etter den overenskomsten er dens løfte på langt nær oppfylt.

LAST NED »
LAST NED