NYHETER

BRINGER MENNESKERETTIGHETENE TIL HJERTET AV BRASIL

Elevene på Mario Raulino statlige skole i Brasil gir seminarer og leksjoner om menneskerettigheter som en fast del av undervisningsplanen.

Læreren Raimundo Sousa begynner på sin skole, men har til hensikt å oppløfte hele landet med menneskerettigheter.

Mottoet til Teresina, hovedstaden i Piauí i Brasil, lyder: Omnia i Charitatis – «Alt for veldedighet» på portugisisk.

Den brasilianske engelsklæreren Raimundo Sousa arbeider i det mottoets ånd rett utenfor Teresina. Hans lidenskap er å hjelpe sine medmennesker gjennom menneskerettigheter.

«Vi tror fullt og fast på at veien til å oppnå en bedre verden full av rettferdighet og fred begynner på små steder som skolen vår», sier Sousa.

Sousa begynte sitt arbeid i 2012 da han organiserte eventer for å øke bevisstheten om mobbing på skolene og underviste unge i menneskerettigheter.

For å begynne den neste fasen av arbeidet lette han etter inspirasjon og støtte på Unge for menneskerettigheter. Som han sier det, gikk han inn for «å bruke og utvikle ideene som presenteres i dette fantastiske settet … til å frembringe diskusjoner, debatter og forandre tenkemåter.»

Følgelig organiserte han en innvielse for 160 elever på Mario Raulino-skolen. Raimundos målgruppe var elever på videregående skole som han mener må gjøres oppmerksom på deres rolle i å forme samfunnet.

«Vi tror fullt og fast på at veien til å oppnå en bedre verden full av rettferdighet og fred begynner på små steder som skolen vår.»

Under presentasjonen tok Raimundo elevene trinn for trinn gjennom Unge for menneskerettigheter-heftene og inviterte 30 elever til å stå foran hele elevflokken og lese én hver av menneskerettighetene. Deretter fulgte en tankevekkende diskusjon.

«Det var en forbløffende opplevelse», sier Raimundo.

Raimundo organiserte så en dag med samfunnsaktiviteter. De besøkte det utarmede Mimbó-samfunnet, 150 kilometer fra byen, med et team av frivillige. Sammen delte de ut leker, klær og mat i donasjonsesker med Unge for menneskerettigheter-logoen og viste UFMRs informasjonsannonser til dem de hjalp.

Raimundo, som har besluttet å bli den offisielle representanten for Unge for menneskerettigheter i Brasil, planlegger å bringe programmet over hele landet.

«Ved å få menneskerettigheter inn i hver eneste persons hjerte, vil de bli virkelige borgere», sier han.FAKTAENE

DEN VIRKELIGE TILSTANDEN AV BARNS RETTIGHETER

Barna er vår fremtid, men likevel blir deres rettigheter krenket over hele kloden. Her er tallene:

300 000

BARN UNDER 18

blir utnyttet som barnesoldater over hele verden.

16 000

BARN

dør hver dag, de fleste av årsaker som kan forhindres eller behandles.

246

MILLIONER

barn over hele verden blir tvunget til hardt, noen ganger farlig arbeid.

230

MILLIONER

barn under 5 år blir aldri offisielt registrert og mangler derfor rettighetene til vanlige borgere.

100

MILLIONER

barn over hele verden går ikke på skolen og blir ikke gitt muligheten til å få undervisning.VI TRENGER DIN HJELP

Hjelp til med å gjøre menneskerettighetene til en realitet. Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i Forent for menneskerettigheter. Hjelp enkeltpersoner, lærere og pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden med å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt av FNs medlemsland i 1948. Mer enn 60 år etter den overenskomsten er dens løfte på langt nær oppfylt.

LAST NED »
LAST NED