NYHETER

LÆRERE KALLER FORENT FOR MENNESKERETTIGHETER «EN LÆRERS BESTE VENN».

På konferansen for Det nasjonale rådet for samfunnsstudier gav Forent for menneskerettigheter lærere og pedagoger fra 45 delstater i USA materialene om menneskerettigheter.

Samfunnsfaglærere, som har ansvaret for å forberede elever til å bli borgere i et mangfoldig demokrati, setter sin lit til Forent for menneskerettigheter.

Én av fire studenter på en amerikansk skole blir regelmessig utsatt for mobbing. Resultatet: 160 000 amerikanske tenåringer ender opp med å skulke skolen for å unngå mobberne. Én av ti studenter slutter helt og holdent på skolen.

Det er ingen overraskelse at samfunnsfaglærere sier at de er på jakt etter måter å stoppe mobbing på – klasserommene er et ideelt sted for å ta fatt på dette problemet i sammenheng med menneskerettigheter.

Det nasjonale rådet for samfunnsstudier har også gitt samfunnsfaglærere oppgaven å hjelpe unge mennesker med å «ta informerte og fornuftige beslutninger til gagn for allmennheten som borgere i et kulturelt mangfoldig og demokratisk samfunn».

Men mange lærere lurer på hvor de skal begynne med å utføre dette ansvaret.

For å besvare disse spørsmålene og hjelpe lærere som trenger et pensum, organiserte Unge for menneskerettigheter og dets moderorganisasjon, Forent for menneskerettigheter, en utstilling ved den årlige konferansen for Det nasjonale rådet for samfunnsstudier i New Orleans i 2015. Her tilbød begge organisasjonene lærere profesjonelt og engasjerende materiale for å takle mobbing og det omfattende emnet menneskerettigheter.

Materialene var en umiddelbar og overveldende suksess. Én lærer, da han først så Unge for menneskerettigheters undervisningspakke presentert på konferansen, kalte innholdet en «drøm som ble til virkelighet». En annen henviste til dem som «en samfunnsfaglærers beste venn».

Unge for menneskerettigheters undervisningspakke inkluderer en trinn-for-trinn veiledning for lærere, 24 Hva er menneskerettigheter?- hefter, en konsis og kraftfull dokumentarfilm og 30 informasjonsannonser som bringer Verdenserklæringen om menneskerettighetene til live. Én lærer oppsummerte tankene uttrykt av flere av sine kolleger og sa: «Denne undervisningsplanen vil bli 100 % effektiv og nyttig i klasserommet mitt.»

De spesifikke menneskerettighetene som ble utforsket i dette programmet omfatter: «Ikke diskriminer» og «Ingen tortur» med sine slagkraftig informasjonsannonser som dekker de sosiale dynamikkene blant unge mennesker. De undersøker også mobbing og vold.

Flere entusiastiske lærere hoppet inn og innlemmet øyeblikkelig materialene om menneskerettigheter i presentasjonene deres på konferansen.

Lærerne var også glade for å finne ut at Unge for menneskerettigheter ikke bare er et effektivt verktøy, men det er også gratis, og de kan tilpasse materialene til sine spesifikke klasserom og elevenes behov. Flere entusiastiske lærere hoppet inn og innlemmet øyeblikkelig materialene om menneskerettigheter i presentasjonene deres på konferansen.

De som allerede var kjent med dette programmet var ivrige etter å dele sine suksesser. En lærer sa at han setter pris på at menneskerettigheter blir presentert i programmet som et «sett av grunnleggende verdier for menneskeheten», slik at de unge kan sette dem ut i livet. Hans kollega tilføyde: «Videoene var fantastiske. Elevene mine likte dem virkelig!»

Lærere som brukte Unge for menneskerettigheter-programmet var også glade for å oppdage de kunne avansere til Forent for menneskerettigheter, med dens dyptgående pensum for et mer voksent publikum.

Mens programmene har innebygde pensum, er det alltid rom for kreativitet. En lærer i samfunnsfag og spansk valgte materialer på både spansk og engelsk, og planlegger å bruke materialene til å undervise i spansk mens elevene også lærer om menneskerettighetene.VI TRENGER DIN HJELP

Hjelp til med å gjøre menneskerettighetene til en realitet. Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i Forent for menneskerettigheter. Hjelp enkeltpersoner, lærere og pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden med å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt av FNs medlemsland i 1948. Mer enn 60 år etter den overenskomsten er dens løfte på langt nær oppfylt.

LAST NED »
LAST NED