VINTEREN 2015NYHETSBREV

United for Human Rights
BRINGER REFORMER TIL DEN COLOMBIANSKE HÆREN OG GJENOPPRETTER «TROEN PÅ SAKEN»

Ny realitet
Innstillingen til den colombianske hæren forandret seg etter hvert som soldatene leste Historien om menneskerettighetene fra United for Human Rights

I mer enn 50 år har Colombia vært sønderrevet av en intern, væpnet konflikt, der den nasjonale hæren og paramilitære grupper utkjemper en krig mot den venstreradikale geriljaen. I løpet av denne blodige konflikten har det blitt begått alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Skandalen med «falske positive» (en test som ukorrekt oppdager en tilstand som ikke eksisterer) ble kjent i 2008. Den involverte en rekke drap der medlemmer av de militære kledde ut fattige eller mentalt svekkede sivile som opprørere, drepte dem og presenterte dem som falne opprørere, og ble forfremmet og fikk andre belønninger med de overdrevne tallene på drepte.

les mer >>

VERDENSPROGRAM FOR UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHETER
Fase 2 » Sikkerhetsstyrker

United for Human Rights gav opplæring i Verdenserklæringen om menneskerettigheter til mer enn 10 000 politikadetter i den sentrale indiske staten Madhya Pradesh, noe som sammenfalt med den andre fasen i FNs verdensprogram for undervisning i menneskerettigheter.

10. desember 2004, ved avslutningen av FNs tiår for undervisning i menneskerettigheter, kunngjorde FNs generalforsamling verdensprogrammet for undervisning i menneskerettigheter med tre faser, for å fremme iverksettelsen av undervisningsprogrammet i menneskerettigheter i alle samfunnssektorer.

Fase en (2005–2009) la vekt på iverksettelsen av undervisning i menneskerettigheter i primære og sekundære skolesystemer.

Fase to (2010–2014) var fokusert på å integrere undervisning i menneskerettigheter i høyere utdannelsessystemer og i opplæringen av lærere og pedagoger, offentlige tjenestemenn, politimenn og det militære.

Fase tre (2015–2019) vil fokusere på journalister og andre profesjonelle innenfor media, med vekt på undervisning og opplæring i likestilling og ikke-diskriminering. Målet med programmet er å gå imot stereotyper og vold; å fostre respekt for mangfold; og å fremme toleranse, mellom-kulturell og interreligiøs dialog og sosial inkludering.

les mer >>

Menneskerettigheter i aksjon
NÅR MEDFØLELSE FØRER TIL OFFENTLIG STØTTE

I den andre enden av spekteret fra sjokkerende brudd på menneskerettighetene av sikkerhetsstyrker i Colombia, blir undervisningsplanen for å gjøre menneskrettighetene levende fra United for Human Rights, undervist av lærere i klasserom over hele verden.

«[Elevene mine] er mer storsinnede og interesserte i hva som skjer omkring dem, og de aksepterer ikke urettferdighet mot andre.»

Patricia B., professor ved teknologisk institutt, Mexico
les mer >>

GLOBAL OPPLÆRING I MENNESKERETTIGHETENE

United for Human Rights og ungdomsdelen, Youth for Human Rights International, har inngått partnerskap med nasjonale organisasjoner for å utvikle og iverksette undervisnings- og treningsprogrammer om menneskerettigheter i land over hele verden. De omfatter:


Etiopia Den etiopiske menneskerettighetskommisjonen

Kamerun Den nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter og frihet

Mongolia Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen i Mongolia


DATOER
Støtte til menneskerettighetene i 2015

20. februar: Verdensdagen for sosial rettferdighet

1. mars: Ingen diskriminerings-dagen

21. mars: Den internasjonale dagen for eliminering av rasediskriminering

6. april: Den internasjonale sportsdagen for utvikling og fred

20. juni: Verdens flyktningdag

30. juli: Verdensdagen mot menneskesmugling

21. september: Den internasjonale fredsdagen

16. november: Den internasjonale toleransedagen

10. desember: FNs menneskerettighetsdagMILEPÆLER I UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHETER

  • 1995–2004: De forente nasjoners tiår for undervisning i menneskerettigheter.

  • 2005–09: Fase 1 i FNs verdenprogram for undervisning i menneskerettigheter fokuserer på undervisning i menneskerettigheter i primære og sekundære skolesystemer.

  • 2010–14: Fase 2 legger vekt på undervisning i menneskerettigheter innen høyere utdannelse og opplæringsprogrammer for lærere og pedagoger, offentlige tjenestemenn, politi og det militære.

  • Februar 2012: FNs generalforsamling tar i bruk FNs erklæring om undervisning og opplæring i menneskerettigheter med formålet å «utvikle en universell kultur med menneskerettigheter der alle er klare over sine egne rettigheter og ansvar med hensyn til andres rettigheter».
  • Tidlig i 2015: FNs medlemsland rapporter til høykommissæren for menneskerettigheter om sin iverksettelse av Fase 2.

  • 2015: Kontoret til høykommissæren for menneskerettigheter fremlegger en global rapport for FNs menneskerettighetsråd.

  • 2015-19: Fase 3 i verdensprogrammet fokuserer på profesjonelle og journalister innen media, med vekt på undervisning og opplæring i likestilling og ikke-diskriminering.

HJELP TIL MED Å GJØRE MENNESKERETTIGHETENE TIL EN REALITET

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, pedagoger, organisasjoner og regjeringsorganer i alle deler av verden for å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

LAST NED »
LAST NED