VINTEREN 2015NYHETSBREV

VERDENSPROGRAM FOR UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHETER
Fase 2 » Sikkerhetsstyrker

United for Human Rights gav opplæring i Verdenserklæringen om menneskerettigheter til mer enn 10 000 politikadetter i den sentrale indiske staten Madhya Pradesh, noe som sammenfalt med den andre fasen i FNs verdensprogram for undervisning i menneskerettigheter.

10. desember 2004, ved avslutningen av FNs tiår for undervisning i menneskerettigheter, kunngjorde FNs generalforsamling verdensprogrammet for undervisning i menneskerettigheter med tre faser, for å fremme iverksettelsen av undervisningsprogrammet i menneskerettigheter i alle samfunnssektorer.

Fase en (2005–2009) la vekt på iverksettelsen av undervisning i menneskerettigheter i primære og sekundære skolesystemer.

Fase to (2010–2014) var fokusert på å integrere undervisning i menneskerettigheter i høyere utdannelsessystemer og i opplæringen av lærere og pedagoger, offentlige tjenestemenn, politimenn og det militære.

Fase tre (2015–2019) vil fokusere på journalister og andre profesjonelle innenfor media, med vekt på undervisning og opplæring i likestilling og ikke-diskriminering. Målet med programmet er å gå imot stereotyper og vold; å fostre respekt for mangfold; og å fremme toleranse, mellom-kulturell og interreligiøs dialog og sosial inkludering.

Grunnlaget for vektleggingen i den andre fasen er klar: Lærere og høyere utdannelsesinstitusjoner veileder morgendagens innbyggere og ledere. Videre har sivile tjenestemenn, politimenn og militært personell et stort ansvar for å respektere og beskytte andres rettigheter.

Ved å fremme dette mandatet, har United for Human Rights gjennomført programmer som skaffer til veie undervisning og opplæring i menneskerettigheter til sikkerhetsstyrker i områder i verden som står overfor store utfordringer. Dette har strukket seg fra å gjennomføre opplæring i menneskerettigheter for politikadetter i den sentrale indiske staten Madhya Pradesh til å lære opp militært personell i skolen for menneskerettigheter og internasjonale humanitære lover for den colombianske nasjonale hæren.

På slutten av den andre fasen av verdensprogrammet for undervisning i menneskerettigheter tidlig i 2015, vil alle FNs medlemsstater vurdere sin iverksettelse av denne fasen i programmet og gi en rapport til kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). OHCHR vil så sette sammen en global rapport basert på disse nasjonale vurderingsrapportene og innlevere denne til menneskerettighetsrådet, det høyeste organet i FN for menneskerettigheterMILEPÆLER I UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHETER

  • 1995–2004: De forente nasjoners tiår for undervisning i menneskerettigheter.

  • 2005–09: Fase 1 i FNs verdenprogram for undervisning i menneskerettigheter fokuserer på undervisning i menneskerettigheter i primære og sekundære skolesystemer.

  • 2010–14: Fase 2 legger vekt på undervisning i menneskerettigheter innen høyere utdannelse og opplæringsprogrammer for lærere og pedagoger, offentlige tjenestemenn, politi og det militære.

  • Februar 2012: FNs generalforsamling tar i bruk FNs erklæring om undervisning og opplæring i menneskerettigheter med formålet å «utvikle en universell kultur med menneskerettigheter der alle er klare over sine egne rettigheter og ansvar med hensyn til andres rettigheter».
  • Tidlig i 2015: FNs medlemsland rapporter til høykommissæren for menneskerettigheter om sin iverksettelse av Fase 2.

  • 2015: Kontoret til høykommissæren for menneskerettigheter fremlegger en global rapport for FNs menneskerettighetsråd.

  • 2015-19: Fase 3 i verdensprogrammet fokuserer på profesjonelle og journalister innen media, med vekt på undervisning og opplæring i likestilling og ikke-diskriminering.

HJELP TIL MED Å GJØRE MENNESKERETTIGHETENE TIL EN REALITET

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, pedagoger, organisasjoner og regjeringsorganer i alle deler av verden for å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

LAST NED »
LAST NED