VINTEREN 2015NYHETSBREV

United for Human Rights
BRINGER REFORMER TIL DEN COLOMBIANSKE HÆREN OG GJENOPPRETTER «TROEN PÅ SAKEN»

Ny realitet
Innstillingen til den colombianske hæren forandret seg etter hvert som soldatene leste Historien om menneskerettighetene fra United for Human Rights

I mer enn 50 år har Colombia vært sønderrevet av en intern, væpnet konflikt, der den nasjonale hæren og paramilitære grupper utkjemper en krig mot den venstreradikale geriljaen. I løpet av denne blodige konflikten har det blitt begått alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Skandalen med «falske positive» (en test som ukorrekt oppdager en tilstand som ikke eksisterer) ble kjent i 2008. Den involverte en rekke drap der medlemmer av de militære kledde ut fattige eller mentalt svekkede sivile som opprørere, drepte dem og presenterte dem som falne opprørere, og ble forfremmet og fikk andre belønninger med de overdrevne tallene på drepte.

Militærenheter i alle de 32 delstatene i Colombia og hovedstadsdistriktet Bogotá lærte menneskerettigheter gjennom treningsseminarer og undervisningsmaterialer fra United for Human Rights.

Etter en radikal forandring i de militæres belønningssystem for falne, etablerte den colombianske forsvarsministeren i 2009 skolen for menneskerettigheter og internasjonale humanitære lover for den colombianske nasjonale hæren. Fra starten av gav United for Human Rights opplæring og undervisningsmaterialer til det militære personellet som meldte seg på hærens nye skole i Bogotá. Dette omfattet tusenvis av DVD-er med Historien om menneskerettighetene, en undervisningsfilm og det ledsagende heftet som beskriver milepæler for menneskerettighetene opp gjennom tidene, og 30 offentlige informasjonsfilmer som illustrerer artiklene i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene.

I tillegg til hærens skole for menneskerettigheter fikk 26 instruksjons-, trenings- og gjenopplæringsbataljoner (BITER), baser for hæren og andre militære installasjoner omkring i landet, tilgang til militær opplæring som tok i bruk redskaper fra United for Human Rights.

Fra 2009 til 2014 lærte instruktører fra United for Human Rights og hærens skole for menneskerettigheter og instruksjonsbataljonene opp 200 000 militære i alle landets 32 delstater og i hovedstadsdistriktet Bogotá, ved å bruke materialene fra United for Human Rights.

I mars 2014 beskrev majorløytnant Anstrongh Polania Ducuara, lederen for skolen for menneskerettigheter og internasjonal humanitær lovgivning for den nasjonale hæren i Colombia, innvirkningen fra materialene og opplæringen fra United for Human Rights på denne måten:

«Siden 2009, da vi iverksatte denne kampanjen, har respekten for og forståelsen av menneskerettigheter vokst hos våre soldater, offiserer og underoffiserer i den nasjonale hæren i Colombia.

Faktisk er det slik at siden vi begynte å bruke kampanjematerialene som et tillegg til utdannelsesaktiviteten vår, har vi sett et fall på omtrent 96 prosent i antallet klager og påstander om krenkelser av menneskerettighetene begått av den nasjonale hæren.»

Etter å ha brukt United for Human Rights treningsmaterialer, rapporterte den nasjonale hæren i Colombia et fall på 96 % i klager og påstander om brudd på menneskerettighetene av soldater.


GLOBAL OPPLÆRING I MENNESKERETTIGHETENE

United for Human Rights og ungdomsdelen, Youth for Human Rights International, har inngått partnerskap med nasjonale organisasjoner for å utvikle og iverksette undervisnings- og treningsprogrammer om menneskerettigheter i land over hele verden. De omfatter:


Etiopia Den etiopiske menneskerettighetskommisjonen

Kamerun Den nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter og frihet

Mongolia Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen i Mongolia


HJELP TIL MED Å GJØRE MENNESKERETTIGHETENE TIL EN REALITET

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, pedagoger, organisasjoner og regjeringsorganer i alle deler av verden for å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

LAST NED »
LAST NED